Asianajotoimisto Helsingissä

Asianajotoimisto Jyrki Pekkala Oy on oikeudenkäynteihin erikoistunut yhden miehen toimisto Helsingin Suomalaisen Klubin talossa lähellä Kampin ostoskeskusta ja Kauppakeskus Forumia. Toimisto palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita rikos- ja siviiliasioissa pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla sekä tarvittaessa kaikissa Suomen tuomioistuimissa. Vastuullinen asianajaja on Jyrki Pekkala. Toimisto ei käytä avustavia lakimiehiä. Tehtävien oikeudelliset perusteet tutkii ja asiakasta edustaa oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa aina asianajaja Pekkala itse. 

Yhteystiedot:

Ma – Pe klo 9 – 17
Kansakoulukuja 3 A, 4 krs
00100 HELSINKI
+358 400 464 524
asianajaja@jyrkipekkala.fi

Asianajaja Jyrki Pekkala

” Lain kirjaimen ja muiden oikeuslähteiden selostaminen asiakkaalle ei riitä.  Asianajajan on osattava kertoa asiakkaalle, miten lakia sovelletaan juuri asiakkaan tapauksessa, ja mikä on asiakkaan vaatimusten menestymisennuste. ”

” Tehokas päämiehen asian ajaminen edellyttää asianajajalta vankkaa kokemusta siitä,  miten asiat käytännön lainkäytössä ja riitatilanteissa etenevät. ”

* Asianajajan toiminnan on oltava tarkkaa ja tehokasta. Asianajaja ei saa kuluttaa aikaansa ja asiakkaan rahaa toimenpiteisiin, jotka eivät edistä tehtävän hoitamista. ”

Luottamus- ja asiantuntijatehtävät

Asianajaja Pekkalalla on ollut useita luottamus- ja asiantuntijatehtäviä lainsäädäntöalalla ja yksityisillä edunvalvonta-aloilla. Niihin lukeutuvat seuraavat tehtävät:

  • Luottomiehet – Kreditmännen ry:n puheenjohtaja
  • Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtaja
  • Asiantuntija oikeusministeriössä ja eduskunnan lakivaliokunnassa
  • Lainvalmistelu insolvenssi- ja ulosotto-oikeuden jaostossa
  • YKLA Yksityisalojen lakimiehet ry:n hallituksen jäsen.

Toimeksiantojen painopistealueet


Siviiliasiat:

Yritysjuridiikka, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, perintöoikeus, ositus, testamentti, jäämistösuunnittelu, lasten huoltajuus- ja tapaamisoikeus, elatusapu, asuntokauppa

Rikosasiat, laajat talousrikoskokonaisuudet

Konkurssirikokset, törkeä kirjanpitorikos, törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä veropetos, törkeä rahoituspetos, törkeä kavallus, törkeä rahanpesu, liiketomintakielto.:
:
Rikoksen uhrin avustaminen, vahingonkorvaus

Erityinen asiantuntemus:

Osakassopimukset, kirjanpito- ja tilinpäätösinformaatio, verotarkastus, jälkiverotus, erityistilintarkastus

Trusti perintö-, lahja-, vero- ja rikosoikeudessa

Hinnasto

Toimiston laskutus perustuu asianajajaliiton vahvistamiin ohjeisiin. Palvelun hinta riippuu tapaukseen käytetystä tarpeellisesta työajasta, asiakokonaisuuden laadusta ja laajuudesta, tehtävän kiireellisyydestä ja asian merkityksestä asiakkaalle. Toimisto hoitaa myös oikeusaputoimeksiantoja.

Blogi

* Perinnöstä ja testamentista luopuminen - Ulosotto
* Henkivakuutuskorvauksista luopuminen - Ulosotto
* Esitutkinta - Poliisikuulustelut
* Ehdoton vankeusrangaistus - Ehdollinen vankeusrangaistus

Oikeustapauksia

Esimerkkejä toimeksiannoista.

Maksuton alkukeskustelu

Mikäli tarvitsette asianajajaa, ottakaa Pekkalaan yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella ja kertokaa, millaisesta asiasta on kyse. Lyhyt alkukeskustelu tai sähköpostivaihto ovat maksuttomia. 

Toimistolle pääsee Forumin parkkihallista suoraan hissillä talon päätyyn tai Kampin ostoskeskuksen parkkihallista katutasolla Annankatua ja Kansakoulukatua seuraten.