Ehdollinen vankeusrangaistus

Jos rikosasiassa tuomittu vankeusrangaistus ylittää kaksi vuotta, ei rangaistusta voida tuomita ehdollisena, vaan vastaaja joutuu kärsimään osan rangaistuksesta vankilassa. Talousrikoksissa vankeusrangaistuksen pituuteen vaikuttaa olennaisesti rikoksella aiheutetun vahingon määrä, mikä kysymys nousee esille erityisesti arvioverotukseen perustuvissa törkeissä veropetosasioissa.

Rangaistuksen ylittäessä puolitoista vuotta, on ehdottomaan vankeuteen syytä varautua, jos puolustus ei esitä jotain konkreettista perustetta ehdolliselle vankeusrangaistukselle. Ensikertalaisuus ei ole vallitsevan oikeuskäytännön mukaan yksinään riittävä peruste. Perusteen etsiminen ehdolliselle vankeudelle ja tehokas esille tuominen oikeudenkäynnissä kuuluu yksinomaan puolustuksen tehtäviin. Syyttäjä tai tuomioistuin ei tee tätä puolustustyötä viran puolesta.