Poliisikuulustelut

Poliisin kutsuessa kuulusteluihin vastaajaksi epäiltynä, on epäillylle erittäin tärkeää ottaa etukäteen yhteys asianajajaan omien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi. Näin siinäkin tapauksessa, että epäilty kokee itse, ettei epäilyyn ole aihetta. Asianajajan läsnäolo kuulusteluissa on epäillyn oikeusturvan kannalta tärkeää. Poliisi ei pidä asianajajan ottamista mukaan kuulusteluihin syyllisyyden merkkinä.

Kuulusteluihin mentäessä on hyvä muistaa, että vain asianajaja varmistaa, että epäillyn kertomus kirjataan kuulustelupöytäkirjaan oikein, ja että kaikki epäillyn syyttömyyttä tukevat seikat tulevat kuulusteluissa esille oikealla ja riittävällä tavalla. Jos jokin epäillyn kertoma seikka on on merkitty esitutkintapöytäkirjaan väärin taikka harhaanjohtavasti, on mahdollisessa oikeudenkäynnissä myöhemmin varsin vaikeaa vedota allekirjoitetun kuulustelukertomuksen virheellisyyteen.