Siviiliasiat

Perintöoikeus, perunkirjoitus, pesänselvitys, perinnönjako
Perheoikeus, avioero, avoero, ositus, omaisuuden erottelu
Testamenttioikeus, ositus- ja jäämistösuunnittelu
Asuntokauppa, kiinteistökauppa
Rakentaminen, korjausrakentaminen, urakkariita
Yritystoiminta, taloyhtiöoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Riidanratkaisu, oikeudenkäynti
Konkurssit, takaisinsaantiriidat

Rikosasiat

Esitutkinta, poliisikuulustelut
Petos, rahoituspetos, veropetos
Kavallus, velallisen epärehellisyys
Kirjanpitorikos
Lahjominen ja lahjuksen ottaminen
Rahanpesu
Liiketoimintakielto
Rikosoikeudenkäynnit
Rikoksen uhrin avustaminen

Erityinen asiantuntemus

Kirjanpito, tilinpäätös, verotarkastus, erityistilintarkastus
Laajat talousrikosoikeudenkäynnit törkeissä rikosasioissa

Luottamus- ja asiantuntijatehtäväkokemus

Luottomiehet - Kreditmännen ry:n puheenjohtaja
Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtaja
Asiantuntija Oikeusministeriössä ja Eduskunnan lakivaliokunnassa
Lainvalmistelu insolvenssi- ja ulosotto-oikeuden jaostossa
YKLA Yksityisalojen lakimiehet ry:n hallituksen jäsen