Asianajotoimisto pääkaupunkiseudulla

Asianajotoimisto Jyrki Pekkala Oy on yhden asianajajan toimisto Helsingin keskustassa Kampin ostoskeskuksen ja Forumin läheisyydessä. Vastuullinen omistaja-asianajaja on Jyrki Pekkala. Toimisto palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita kaikissa Suomen tuomioistuimissa. Oikeudelliset perusteet tutkii ja valmistelee ja asiakasta avustaa kaikissa tilanteissa asianajaja Pekkala itse. Tehtäviä ei anneta avustavien lakimiesten hoidettavaksi. Teams- etäyhteys ja monitorilaitteet mahdollistavat nopean kokousten ja neuvonpitojen järjestämisen sekä sopimus- ym. asiakirja-aineistojen tarkastelun ja muokkaamisen.

Yhteystiedot:

Ma – Pe klo 9 – 18
Kansakoulukuja 3 A, 4 krs
00100 HELSINKI
+358 400 464 524
asianajaja@jyrkipekkala.fi

Asianajaja Jyrki Pekkala

” Pelkkä lain kirjaimen tuntemus ja teoretisointi eivät riitä.  Asianajajan pitää myös tietää, miten lain kirjainta sovelletaan juuri asiakkaan tapauksessa, ja miten soveltamiseen on mahdollista prosessissa vaikuttaa. ”

” Asianajajan toiminnan on oltava tehokasta. Asianajaja ei saa kuluttaa aikaansa ja asiakkaan rahaa toimenpiteisiin, jotka eivät edistä tehtävän hoitamista. Mikäli jutun voittaminen on epätodennäköistä, on asiakasta varoitettava vastapuolen kulujen korvausriskistä. ”

Toimeksiantojen painopistealueet

Kauppa- ja muut sopimukset, asuin- ja liikehuoneiston vuokrasopimusriidat, osakeyhtiö, avioero, avoero, kuolinpesän pesänselvitys, perinnönjako, testamentti, perintösuunnittelu, asuntokauppariita, remonttiriita, yritysjälkiverotus, konkurssi, ulosotto, rikosoikeudenkäynti, rikosilmoitus, esitutkinta

Hinnasto

Toimiston laskutus perustuu asianajajaliiton vahvistamiin ohjeisiin. Palvelun hinta riippuu tapaukseen käytetystä tarpeellisesta työajasta, asiakokonaisuuden laadusta ja laajuudesta, tehtävän kiireellisyydestä ja asian merkityksestä asiakkaalle. Toimisto hoitaa myös oikeusaputoimeksiantoja.

Blogi

* Perinnöstä ja testamentista luopuminen - Ulosotto
* Henkivakuutuskorvauksista luopuminen - Ulosotto
* Esitutkinta - Poliisikuulustelut
* Ehdoton vankeusrangaistus - Ehdollinen vankeusrangaistus

Oikeustapauksia

Esimerkkejä toimeksiannoista.

Maksuton alkukeskustelu

Mikäli tarvitsette asianajajaa, ottakaa Pekkalaan yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella ja kertokaa, millaisesta asiasta on kyse. Lyhyt alkukeskustelu on maksuton. 

Toimistolle pääsee Forumin parkkihallista suoraan hissillä talon päätyyn tai Kampin ostoskeskuksen parkkihallista katutasolla Annankatua ja Kansakoulukatua seuraten.