Asianajotoimisto pääkaupunkiseudulla

Asianajotoimisto Jyrki Pekkala Oy on yhden asianajajan toimisto Helsingin Suomalaisen Klubin talossa lähellä Kampin ostoskeskusta ja Kauppakeskus Forumia. Toimisto palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja pääkaupunkiseudun lähialueilla sekä tarvittaessa kaikissa Suomen tuomioistuimissa. Vastuullinen omistaja-asianajaja on Jyrki Pekkala. Oikeudelliset perusteet tutkii ja asiakasta edustaa kaikissa tilanteissa asianajaja Pekkala itse. 

Yhteystiedot:

Ma – Pe klo 9 – 17
Kansakoulukuja 3 A, 4 krs
00100 HELSINKI
+358 400 464 524
asianajaja@jyrkipekkala.fi

Tulo-ohje:

Autolla tultaessa toimiston löytää helpoiten pysäköimällä Forumin parkkihalliin, seuraamalla Kansakoulukujan opastetta ja nousemalla hissillä Helsingin Suomalaisen Klubin talon viereen. Kampin ostoskeskuksen lähelle pääsee 7 ja 9 raitiovaunuilla. Jos tulette jalan, linja-auto- ja metroasemat ovat Kampin ostoskeskuksen E-tasolla, josta noustaan hissillä 2 kerrokseen Fredrikinkadulle. Hissi on ostoskeskuksessa Graniittitalon puoleisessa päädyssä vastapäätä linja-autoasemaa.

Asianajaja Jyrki Pekkala

” Lain kirjaimen ja muiden oikeuslähteiden selostaminen asiakkaalle ei riitä.  Asianajajan pitää myös tietää ja kertoa asiakkaalle, miten lakia sovelletaan juuri asiakkaan tapauksessa, ja miten soveltamiseen voidaan vaikuttaa neuvotteluissa ja prosessissa asiakkaan hyväksi. ”  

” Asianajajan toiminnan on oltava tehokasta. Asianajaja ei saa kuluttaa aikaansa ja asiakkaan rahaa toimenpiteisiin, jotka eivät edistä tehtävän hoitamista. Mikäli jutun voittaminen on epätodennäköistä, on asiakasta varoitettava vastapuolen kulujen korvausriskistä. ”

Toimeksiantojen painopistealueet

Kauppa- ja muut sopimukset, asuin- ja liikehuoneiston vuokrasopimusriidat, osakeyhtiö, avioero, avoero, kuolinpesän pesänselvitys, perinnönjako, testamentti, perintösuunnittelu, asuntokauppariita, remonttiriita, yritysjälkiverotus, konkurssi, ulosotto, rikosoikeudenkäynti, rikosilmoitus, esitutkinta

Hinnasto

Toimiston laskutus perustuu asianajajaliiton vahvistamiin ohjeisiin. Palvelun hinta riippuu tapaukseen käytetystä tarpeellisesta työajasta, asiakokonaisuuden laadusta ja laajuudesta, tehtävän kiireellisyydestä ja asian merkityksestä asiakkaalle. Toimisto hoitaa myös oikeusaputoimeksiantoja.

Blogi

* Perinnöstä ja testamentista luopuminen - Ulosotto
* Henkivakuutuskorvauksista luopuminen - Ulosotto
* Esitutkinta - Poliisikuulustelut
* Ehdoton vankeusrangaistus - Ehdollinen vankeusrangaistus

Oikeustapauksia

Esimerkkejä toimeksiannoista.

Maksuton alkukeskustelu

Mikäli tarvitsette asianajajaa, ottakaa Pekkalaan yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella ja kertokaa, millaisesta asiasta on kyse. Lyhyt alkukeskustelu tai sähköpostivaihto ovat maksuttomia. 

Toimistolle pääsee Forumin parkkihallista suoraan hissillä talon päätyyn tai Kampin ostoskeskuksen parkkihallista katutasolla Annankatua ja Kansakoulukatua seuraten.