Hinnasto

Palkkio määräytyy asianajajaliiton vahvistamien yleisten
ohjeiden mukaisesti toimeksiannon vaatiman työn määrän
ja laadun mukaan.

Toimisto käyttää tuntiveloitusta. Yksityisasioissa
tuntiveloitus on 200 - 300 euroa sisältäen arvonlisäveron.
Yritys- ja yhteisöasioissa tuntiveloitus on 220 - 300 euroa
lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla.

Tuntiveloitusta korottavia perusteita voivat olla kiireellisyys, 
kyseessä olevan intressin  suuruus ja merkitys asiakkaalle
sekä kirjanpito- ja tilinpäätösasiantuntemuksen tarve
tehtävän suorittamisessa.

Pesänselvitys-, perinnönjako-, ositus- ja omaisuuden
erotteluasioissa, joissa asianajaja Pekkala määrätään
pesänselvittäjäksi ja/tai -jakajaksi, on tuntiveloitus
177 euroa lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla.

Ennen tehtävän suorittamisen aloittamista selvitetään onko
asiakkaalla mahdollisuus saada maksutonta oikeusapua
taikka korvausta oikeusturvavakuutuksen nojalla.

Alkukeskustelu asian laadun selvittämiseksi on maksuton.

Esimerkkejä veloituksista riidattomissa asioissa:

Perunkirjoitus: alkaen 500 €
Ositussopimus: alkaen 500 €
Omaisuuden erottelusopimus: alkaen 500 €
Perinnönjakosopimus: alkaen 500 €
Perusmuotoinen testamentti: 350 €
Kauppakirja, muu sopimus: alkaen 350 €
Veloitukset sisältävät enintään 30 minuutin puhelinneuvottelun ja arvonlisäveron.
Tarpeelliset kulut veloitetaan erikseen